Galeria Wołomin otrzymała Certyfikat Zgodności COVID-19. Szwedzka organizacja SAFE Shopping Centers uhonorowała centrum za przestrzeganie najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Galeria Wołomin już z początkiem marca podjęła kompleksowe działania zwiększające bezpieczeństwo na jej terenie. Wysiłek centrum spotkał się z uznaniem na arenie międzynarodowej. Galeria Wołomin wyróżniona została Certyfikatem Zgodności COVID-19 przez SAFE Shopping Centers.

SAFE Shopping Centers jest niezależną instytucją, która wspiera centra handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Nordycką Radą Centrów Handlowych (Nordic Council of Shopping Centers) i Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W czasie certyfikacji SAFE Shopping Centers środki bezpieczeństwa wdrożone w Galerii Wołomin były drobiazgowo analizowane przez grono międzynarodowych ekspertów. SAFE Shopping Centers swoim autorytetem potwierdza, że Galeria Wołomin jest miejscem bezpiecznym, w którym Klienci mogą bez obaw robić zakupy.

Galeria Wołomin dba o bezpieczeństwo na dwóch płaszczyznach – sanitarno-higienicznej i informacyjnej. Na jej terenie regularnie przeprowadzane są dezynfekcja i wietrzenie powierzchni wspólnych oraz ozonowanie toalet. Na terenie galerii zainstalowane są innowacyjne dozowniki do dezynfekowania rąk, z których mogą korzystać klienci. Zastosowane w nich rozwiązania umożliwiają bezdotykowe pobieranie płynu, co dodatkowo znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania. Dozowniki znajdują się na pasażach, przy wejściach i w strefie gastronomicznej.

Dopełnieniem procedur sanitarno-higienicznych jest kampania informacyjna #BezpieczeństwowCentrum. Jej cechą charakterystyczną są uśmiechnięte emotikony w maseczkach, które przypominają Klientom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa m.in. o zakrywaniu ust i nosa oraz zachowywaniu odległości co najmniej 2 m od drugiej osoby.

Galeria Wołomin w czasie pandemii podejmuje wszelkie środki ostrożności, żeby zapewnić swoim klientom i pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przestrzega najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów. Certyfikat Zgodności COVID-19 wydawany przez SAFE Shopping Centers potwierdza, że centrum jest wzorowo przygotowane do funkcjonowania w nowych warunkach.